בדיקות קרינה הינן למעשה סט של פעולות שמבוצע ע”י מודד קרינה מוסמך שנועדו לכמת את עוצמת הקרינה האלמ”ג ממקורות של רדיו , סלולר או מקורות שידור כלשהן, או בדיקות קרינה שנועדו לבדוק את עוצמת השדות המגנטים .

יש 2 סוגים בסיסים של בדיקות קרינה:

בדיקות קרינה ממקורות רדיו וסלולר

בדיקות קרינה ממקורות של רשת החשמל:

בדיקות קרינה ממקורות רדיו וסלולר

 

בדיקת קרינה RF

זוהי בדיקת קרינה שלמעשה בודקת את עוצמות הקרינה אלמ”ג שנמצאים בחלל האזור הנבדק, בדיקת קרינה מסוג זה בודקת ומסכמת בדר”כ את כלל מקורות הקרינה בסביבה ומכשיר בדיקת הקרינה מראה תוצאת של צפיפות הספק ביחידות של וואט למ”ר או מיקרו וואט למ”ר או מכשיר בדיקת הקרינה יכול גם לחחוות את תוצאת בדיקת הקרינה ע”י יחידות של שדה חשמלי וולט למטר.

בתחום בדיקות הקרינה הללו ניתן לבצע את בדיקות הקרינה הבאות:

בדיקת קרינה סלולר

בדיקת קרינה של אנטנה

בדיקת קרינה של אינטרנט אלחוטי

בדיקת קרינה של מיקרוגל

בדיקת קרינה של מתקן גישה אלחוטי

בדיקת קרינה של משדר רדיו

בדיקת קרינה של דירת מגורים

בדיקת קרינה של חדר שרתים

בדיקת קרינה של נתב אינטרנט

בדיקת קרינה של ראוטר אלחוטי

בדיקת קרינה של משרדים

בדיקת קרינה של גן ציבורי

בדיקת קרינה של ציוד אלחוטי

בדיקת קרינה של מכשור רפואי

בדיקת קרינה של טלפון סלולרי

בדיקת קרינה של טלפון אלחוטי

בדיקת קרינה של מתקן בלותוס

 

בדיקת קרינה סלולר

בדיקת קרינה סלולר הינה למעשה בדיקה שבה בודק הקרינה מבצע בדיקה של כלל האותות הסלולרים שנמצאים בסביבה הנבדקת, מכשירי בדיקת הקרינה תואם לתדר הבדיקה של הציוד הסלולרי הנבדק ולמעשה תוצאת בדיקת הקרינה משקפת את ערכי הקרינה האלקטרומגנטית הנמצאים באזור הנבדק.

בדו”ח בדיקת הקרינה יופיעו נקודות הבדיקה וכן ערכי הבדיקה שנמדדו, לידם בדרך כלל יפורט אם תוצאות מדידת הקרינה תקינות או לא.

למעשה מומלץ לכל אדם לבצע בדיקת קרינה סלולרית במקום המגורים והעבודה אחת לכמה שנים בכדי לוודא האם השהייה במקום בטוחה ללא קרינה עודפת שמקורה באותות סלולר.

הדרך היחידה לוודא את ערכי הקרינה האלמ”ג של מקורות הסלולר הינה ע”י ביצוע בדיקת קרינה באמצעות בודק קרינה מוסמך.

תוצאת בדיקת הקרינה בדר”כ נמסרת במקום ע”י בודק הקרינה ולאחר מספר ימים נשלח דו”ח בדיקת קרינה למזמין בדיקת הקרינה.

 

בדיקת קרינה של אנטנה

בדיקת קרינה של אנטנה מבוצעת ע”י בודק קרינה מוסמך בדרך כלל משלוש סיבות עיקריות:

סיבה ראשונה – חשש של הציבור מפני הקרינה שמקורה באנטנה, ואז מזמינים בדיקת קרינה שמבוצעת ע”י בודק קרינה מוסמך שמסייר בשטח עם מכשיר בדיקת קרינה אשר מראה את מצב הקרינה האלמ”ג וצפיפות ההספק שישנו במקום.

סיבה שנייה – כאשר חברת סלולר רוצה להקים אנטנה חדשה יש לבצע בדיקת רקע כשלב ראשוני בהכנה לסקר אלמ”ג שמיועד להיות כלול בבקשה להקמת מתקן שידור וקבלת היתר הקמה של אנטנת סלולר.

סיבה שלישית – לאחר קבלת היתר ההקמה מהמשרד להגנת הסביבה, הוקמה האנטנה והופעלה ואז יש צורך לבצע בדיקות קרינה ב360 מעלות סביב האנטנה לשם וידוא כי האנטנה עומדת בתקנים וכן בתנאי היתר ההפעלה ושרמות הקרינה שנבדקות לא עובדות את רמות הקרינה המותרות לאנטנה זו, כמוכן פעם בשנה יש חובה לבצע בדיקת קרינה לכל אנטנה שקיימת.

ביצוע בדיקת הקרינה מאפשר לדעת את רמת האמת של הקרינה האלקטרומגנטית שנפלטת מהאנטנה ולוודא כי הציבור לא נחשף לרמות קרינה חריגות.

לדעת את האמת לגבי הקרינה ועוצמתה ניתן רק ע”י ביצוע בדיקת קרינה מתאימה.

 

בדיקת קרינה של אינטרנט אלחוטי

כיום התרבו המקומות בהם יש אינטרנט אלחוטי, ולכן הדרישה לביצוע של בדיקת קרינה הולכת וגוברת בשל החשש מחשיפה לקרינה שמקורה בנתב האינטרנט האלחוטי.

בדיקת הקרינה של אינטרנט אלחוטי מבוצע בדרך כלל סביב מקור השידור של האינטרנט האלחוטי , בודק הקרינה מכוון את מכשיר בדיקת הקרינה לתדרים המתאימים של האינטרנט האלחוטי בדר”כ בין 2400-2500 מגה הרץ או בחלק מהמקריים בתחום ה5500 מגה הרץ.

ביצוע בדיקת הקרינה חייב להיות שמחוברים לרשת האינטרנט האלחוטי מכשירי קצה ומופעלים בגלישה מאומצת כגון צפייה ביו-טיוב או בדיקת מהירות גלישה.

בודק הקרינה בודק במצבים השונים ומבצע מדידות במרחקים שונים ממקור השידור.

לאחר ביצוע בדיקות הקרינה בדר”כ בודק הקרינה יתן הנחיות זהירות מונעת בכדי לצמצם את החשיפה ע”פ תוצאות בדיקת הקרינה.

בדיקת קרינה של מיקרוגל

בדיקת קרינה של מתקן גישה אלחוטי

בדיקת קרינה של משדר רדיו

בדיקת קרינה של דירת מגורים

בדיקת קרינה של חדר שרתים

בדיקת קרינה של נתב אינטרנט

בדיקת קרינה של ראוטר אלחוטי

בדיקת קרינה של משרדים

בדיקת קרינה של גן ציבורי

בדיקת קרינה של ציוד אלחוטי

בדיקת קרינה של מכשור רפואי

בדיקת קרינה של טלפון סלולרי

בדיקת קרינה של טלפון אלחוטי

בדיקת קרינה של מתקן בלותוס

 

כל סוגי הבדיקות קרינה שפורטו לעיל מבוצעות ע”י בודק קרינה מוסמך שמשתמש בציוד בדיקת קרינה מאושר ע”י המשרד להגנת הסביבה ותהליך בדיקת הקרינה עצמו תואם לנוהל בדיקת הקרינה של הממונה על בדיקות קרינה במשרד להגנת הסביבה.

בדו”ח בדיקת הקרינה יפורטו כל הנקודות שנבדקה בהם קרינה, וכן יפורטו תוצאות בדיקת הקרינה בסמוך להם, במידה וישנה חריגה בתוצאות בדיקת הקרינה , בודק הקרינה יציין בדו”ח הבדיקה של הקרינה כי “נמצאו חריגות קרינה בבדיקת קרינה זו” , וכמוכן יתן המלצות כיצד להתמודד עם חריגת הקרינה.

מכשיר בדיקת קרינה של תחום האלחוט, סלולר ורדיו בדר”כ מבוסס על חיישן בדיקת קרינה אשר מודד את השדה החשמלי במקום בדיקת הקרינה, ומכשיר בדיקת הקרינה מחשב את תוצאת הבדיקה היחידות בדר”כ של צפיפות הספק שמפורטות בדו”ח בדיקת הקרינה.

בדיקת הקרינה מבוצעת בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת 2006 והסדרת נושא בדיקת הקרינה בהתאם לתקנות הקרינה 2009 , כיום נדרשת גם בדיקת קרינה מקדמית ולאחר ביצוע כחלק מתקן ישראלי לבנייה ירוקה – ת”י 5281 לצמצום חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת שנפלטת ממקורות רדיו וסלולר RF.

 

להלן דוגמא של דו”ח בדיקת קרינה בתחום הרדיו והסלולר:

“בהתאם לפנייתכם לביצוע בדיקת קרינה , והזמנת המדידה של הקרינה, בוצע בתאריך-25-3-2018 ביקור בשטח של בודק קרינה מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה, והתבצעו בדיקות של מקורות הקרינה הבלתי מייננת ממקורות רדיו וסלולר RF ובדיקות כמותיות של הקרינה, שכללו בדיקת קרינה של צפיפות הספק שידור RF וגם בדיקות קרינה ממקורות של אינטרנט אלחוטי WIFI.

הסבר לתוצאות בדיקת הקרינה בתחום הרדיו והסלולרי RF :

ארגון הבריאות העולמי WHO קבע כי תוצאות בדיקת הקרינה צריכות להיבדק בהתאם לחשיפה המרבית המותרת של בני אדם לקרינה  בתחום תדרי הרדיו :

  • בדיקת קרינה בתחומי התקשורת הסלולארית (MHz900) ערך הסף 400µW/cm²
  • בדיקת קרינה בתחומי התקשורת הסלולארית (MHz1800) ערך הסף 900µW/cm²
  • בדיקת קרינה בתחומי התקשורת הסלולארית (MHz2100) ערך הסף 1000µW/cm²
  • בדיקת קרינה באזורים בהם אין שהייה כלל וספים אלו אומצו ע”י המשרד להגנת הסביבה כ-ספים בריאותיים והם טובים לבדיקות קרינה באזורים בהם אין שהייה כלל.
  • בבדיקת קרינה של בית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית תוצאת בדיקת הקרינה אינה עולה על 5 מיקרו ואט לסמ”ר ובדר”כ תוצאת בדיקת הקרינה קטנה אף מ1 מיקרו וואט לסמ”ר.
  • המשרד להגנת הסביבה קבע סף סביבתי של בדיקות קרינה לחשיפה במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמן כגון בתים, משרדים וכד’. ולכן בבדיקת קרינה באזורים נבדקים כגון אלו יש להתייחס סף זה עומד על עשירית מהסף שקבע ארגון הבריאות העולמי. בדיקות קרינה בי אזורים שאינם מאוכלסים ברציפות לאורך זמן הסף הסביבתי הינו 30% מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.

 

בדיקות קרינה ממקורות של רשת החשמל:

בדיקת קרינה של שדות מגנטיים שמקורם במתקני חשמל, הינה למעשה הכלי היחידי שדרכו ניתן לדעת מהם השדות המגנטים שאנו נחשפים אליהן.

בדיקות קרינה רבות מבוצעות יום יום בכדי להעריך את החשיפה שלנו לשדות המגנטיים אשר נוצרים כתוצאה מזרימה של זרם במוליך חשמלי.

בדיקת קרינה ELF  – זוהי למעשה בדיקת קרינה שמבוצעת ע”י בודק קרינה מוסמך שהוזמן לבצע מדידת קרינה בכדי לדעת כמה קרינה מרשת החשמל ישנה.

מכשיר בדיקת הקרינה , בודק בדר”כ את עוצמת השדה המגנטי שנקלט ע”י חיישן מכשיר הבדיקת קרינה שמורכב ברוב המקרים מ3 לולאות של סליל שלמעשה על ידי צירוף הזרמים בחיישן המדידה, כך שמכשיר בדיקת הקרינה מחשב את הזרם והופף אותו לערך של בדיקת הקרינה שמוצג בשטף השדה המגנטי היחידות של מיליגאוס או טסלה.

בדיקת הקרינה מבוססת על השדה המגנטי שהינו ביחידות של אמפר למטר, בודק הקרינה למעשה מבצע סיור עם מכשיר בדיקת הקרינה, כך שבדיקת הקרינה משקפת את השטף המגנטי שנמצא באזורים השונים.

 

ישנם סוגים שונים של בדיקות קרינה מרשת החשמל ELF:

בדיקת קרינה רשת החשמל

בדיקת קרינה ביתית

בדיקת קרינה משרד

בדיקת קרינה גן ילדים

בדיקת קרינה בית ספר

בדיקת קרינה רכב היברידי

בדיקת קרינה מיטה חשמלית

בדיקת קרינה רכב חשמלי

בדיקת קרינה ארון חשמל

בדיקת קרינה קו מתח

בדיקת קרינה שנאי

בדיקת קרינה דירה

בדיקת קרינה משרד

בדיקת קרינה חדר שנאים

בדיקת קרינה אל פסק

בדיקת קרינה עמוד חשמל

בדיקת קרינה לוחות חשמל

בדיקת קרינה לאחר מיגון קרינה

בדיקת קרינה טופס 4

בדיקת קרינה תקן ישראלי 5281

בדיקת קרינה טופס 5

בדיקת קרינה לשם קבלת היתר הפעלה

בדיקת קרינה ציוד חשמל

בדיקת קרינה מקרר

בדיקת קרינה אינקובטור

בדיקת קרינה חדר ילדים

בדיקת קרינה לאחר בנייה

בדיקת קרינה רשת החשמל

בדיקת קרינה ביתית

בדיקת קרינה משרד

בדיקת קרינה גן ילדים

בדיקת קרינה בית ספר

בדיקת קרינה רכב היברידי

בדיקת קרינה מיטה חשמלית

בדיקת קרינה רכב חשמלי

בדיקת קרינה ארון חשמל

בדיקת קרינה קו מתח

בדיקת קרינה שנאי

בדיקת קרינה דירה

בדיקת קרינה משרד

בדיקת קרינה חדר שנאים

בדיקת קרינה אל פסק

בדיקת קרינה עמוד חשמל

בדיקת קרינה לוחות חשמל

בדיקת קרינה לאחר מיגון קרינה

בדיקת קרינה טופס 4

בדיקת קרינה תקן ישראלי 5281

בדיקת קרינה טופס 5

בדיקת קרינה לשם קבלת היתר הפעלה

בדיקת קרינה ציוד חשמל

בדיקת קרינה מקרר

בדיקת קרינה אינקובטור

בדיקת קרינה חדר ילדים

בדיקת קרינה לאחר בנייה

 

במהלך בדיקת הקרינה יסייר במקום בודק הקרינה כאשר מכשיר בדיקת הקרינה דלוק, הסיור יבוצע בכל אזור המדידה, ובדגש כמובן באזורי השהייה הרצופים, שם ירצה בודק הקרינה לבצע מדידת קרינה מעמיקה באזורים כגון, חדרי שינה, חדרי משחקים, מיטות, עמדות עבודה וכדומה.

בדיקת הקרינה מבוצעת כמובן בהתאם להנחיות בדיקת הקרינה כפי שפרסם הממונה על בדיקות קרינה מרשת החשמל במשרד להגנת הסביבה, במסגרת הנחיות הבדיקה, על בודק הקרינה לבצע סריקה של אזור הבדיקה וכן לפעול על פי נוהל בדיקת הקרינה ולמלא פרוטוקול בדיקת קרינה .