בס”ד

 

מהו ייעוץ קרינה?

כיום כמעט בכל פרוייקט של בנייה חדשה נדרש חוות דעת של יועץ קרינה , מטרת ייעוץ קרינה הינה דרך להבנה של מקורות הקרינה בסביבה ומתן חוות דעת מומחה בנושא קרינה לגבי  פוטנציאל  החשיפה לשדות מגנטים ELF  מרשת החשמל או לקרינה אלקטרומגנטית RF  מרשת הסלולר , ברוב הפעמים אין אפשרות לבצע מדידה בפועל היות שהמבנה טרם הוקם ולכן רק יועץ קרינה יכול לתת ייעוץ קרינה מתאים לשם הערכת הקרינה הצפוייה באמצעות ניסיונו של יועץ הקרינה וכן ייעוץ הקרינה העתידית באמצעי ניבוי קרינה וחיזוי קרינה שעליהם מתבסס יועץ הקרינה שהוא מספק את ייעוץ קרינה לפרוייקט.

 

ייעוץ קרינה מבוצע בדרך כלל שהפרוייקט נמצא בסביבה של מקור קרינה בלתי מייננת של רדיו וסלולר RF ואו\ וגם מקור קרינה בלתי מייננת של חשמל ELF. יעוץ הקרינה אמור לספק תמונה מרחבית של הקרינה העתידית ע”י חיזוי עוצמות הקרינה האלמ”ג או חיזוי השדות המגנטים העתידים.

יועץ הקרינה למעשה באמצעות ייעוץ הקרינה יכול ל”נבא” באילו שטחים יהיו רמות חריגות של קרינה ואז ע”פ חוות הדעת של יועץ הקרינה יבנה מפרט קרינה ויבוצע מיגון קרינה לשם מניעת הסכנות העתידיות של הקרינה כפי שפורט בסקר הקרינה של יועץ הקרינה.

יועץ הקרינה למעשה דואג כי הפרוייקט יעמוד בהמלצות לחשיפה של קרינה של המשרד להגנת הסביבה, הרשות המקומית וכן ע”פ תקן ישראלי 5281 בפרוייקטים רבים יש חובה להיעזר ביועץ קרינה לשם הגנה עתידית על השוהים במבנה מקרינה בלתי מייננת .

ייעוץ קרינה מתבצע ע”י סיור במקום של יועץ הקרינה, או מעבר על התוכניות ע”י יועץ הקרינה, לאחר הבנה של איזה סקר קרינה או חוות דעת לגבי השפעות הקרינה יש צורך, יועץ הקרינה ניגש לעבודה ומתחיל לייעץ בפועל אילו מקורות קרינה מהווים חשש מהותי לחשיפה עתידית לקרינה. יעוץ הקרינה  מבוצע גם ע”י  חישוב התפלגות הקרינה והתפשטות במרחב של גלים אלקטרומגנטים ע”י חישובים מתמטיים, שימוש בנוסחאות ידועות וכן שימוש בתוכנות ייעוץ קרינה אשר מספקות סימולצייה של קרינה לסביבה ונותנות ליועץ קרינה את האפשרות ל”ראות את העתיד” מבחינת הקרינה האלמ”ג או השדות מגנטיים, ואז למעשה לבצע ייעוץ קרינה כיצד להימנע מהשפעות הקרינה הללו.

ייעוץ קרינה טוב בדר”כ ניתן ע”י מהנדס קרינה בעל היתר לביצוע מדידות קרינה מטעם המשרד להגנת הסביבה, יועץ הקרינה בדר”כ בעל ניסיון ייעוץ רב שנים בנושא הקרינה וכן יודע כיצד לייעץ בצורה יעילה תוך גישור בין הצורך להגן על הציבור מפני הקרינה לבין האילוצים בפרוייט שעל יועץ הקרינה לגשר.

יועץ קרינה טוב למעשה ישקף את מצב הקרינה העתידי ממקורות סלולר או שטף מגנטי ממקורות חשמל, ייעוץ קרינה זה ימנע בעיות עתידיות שיגיע זמנן אכלוס המבנה.

יעוץ ניתן גם במקרים שבהם יש מבנה קיים וישנה חריגה של קרינה ממקורות חשמל או סלולר, ואז נזקקים לייעוץ קרינה לשם פיתרון החריגות של הקרינה במבנה.

בייעוץ קרינה מהסוג שבו ישנה בעייה קיימת, על יועץ הקרינה להגיע לשטח ולבצע סקר מקדים של מקורות הקרינה, תוך מתן חוות דעת של יועץ מהם הגורמים לעודף הקרינה או השטף המגנטי והיועץ קרינה יפרט בחוות הדעת של הייעות קרינה כיצד ניתן לנטרל את הגורמים הללו, אם ע”י כתיבת מפרט מיגון קרינה ע”י יועץ הקרינה, ואם ע”י כתיבת הנחיות לטיפול חשמלי שיפוקחו ע”י יועץ הקרינה.

ייעוץ הקרינה מבוצע באמצעות  מהנדס מומחה קרינה, בעל ניסיון רב של ייעוץ קרינה, ובעל יכולת הערכה וחישובים של מקורות הקרינה הכוללים לשם מתן ייעוץ הקרינה הכולל.

 

תוצאות של ייעוץ הקרינה, קובעות למעשה אם המקום תקין או ישנו צורך של  שינוי במיקום מתקן החשמל, ביצוע מיגון קרינה או טיפול תאימות אלמ”ג.

יועץ קרינה מקצועי עובד בכפוף לחוק הקרינה הבלתי מייננת 2006 ובהתאם לתקנות הקרינה 2009 היעוץ קרינה שלו כולל עמידה בת”י 5281 לצמצום חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת, הן מבחינת קרינת חשמל והן קרינת סלולר.

יועץ קרינה יבצע אבחון וטיפול במערכת החשמל לשם עמידה בדרישות של המשרד להגנת הסביבה, חברת חשמל וכן הרשות המקומית.

ייעוץ קרינה עוזר הן לפתור מראש בעיות עתידיות של קרינה והן לפתור בעיות קיימות של קרינה. יועץ הקרינה יקבע כיצד מתמודדים עם בעיית הקרינה ואם יש צורך,  לדוגמא בשל שנאי או ארון חשמל לביצוע מיגון קרינה של  שדות מגנטיים ELF,  מטרת היועץ קרינה הינה להבטיח כי הדיירים, העובדים או השוהים בבניין לא יחשפו לשטף מגנטי חריג . מטרת ייעוץ הקרינה הינה לעמוד בהנחיות המשרד להגנת הסביבה ואת ההבטחה הזאת מקיים יועץ הקרינה באמצעות הכלים השונים לחיזוי וייעוץ קרינה וכמובן מבוסס על ניסיון רב שנים בייעוץ קרינה.

 

להלן דוגמא של ייעוץ קרינה שבוצע במשרדים קיימים שהיתה בהם בעייה של שדות מגנטיים גבוהים מהמותר ויועץ הקרינה ביצע סיור במקום ונתן חוות דעת ייעוץ קרינה להלן:

  1. יועץ הקרינה מהנדס לירן רז ביצע ייעוץ קרינה בשטח וביצע מדידות בנוכחות ממונה הבטיחות ונציג העובדים,   מדידות הקרינה כללו  רמות השדה המגנטי במשרדים בקומת הקרקע. המדידות בוצעו  ע”י יועץ הקרינה בתאריך 21/6/2016 בין השעות 09:00-10:40  בבוקר.  ליועץ הקרינה , היתר שירות לביצוע מדידות קרינה מטעם המשרד להגנת הסביבה.

 

  1. יועץ הקרינה הבחין כי רשת החשמל במקום כוללת :
  • שנאי על עמוד במרחק כ- 15 מ’ מהפינה הצפונית של המבנה.
  • קו מתח גבוה עילי המזין את השנאי, ועובר במשיק לפינה המערבית של המבנה במרחק הגבוה מ- 5 מ’ ממנה.
  • 2 כבלי תא”מ [תייל אווירי מבודד] היוצאים מהשנאי כלפי מזרח ועוברים במשיק לפינה הצפונית במרחק  כ- 4.5 מ’ מהמבנה.
  • ארבע ארונות מונים [פילרים] הצמודים לקיר הצפון מזרחי של המבנה, ומוזנים מכבל  תת-קרקעי  המגיע מעמוד המתח הגבוה.

 

  1. רמות השדה שנמדדו בפועל ע”י יועץ הקרינה בשטח המשרדים מפורטים בטבלה למטה וכן.  באופן כללי, רמות השדה בעמדות העבודה היו בין 1.5-9.3 מיליגאוס. רמות גבוהות יותר נמדדו ליד מקורות פנימיים, כגון ארון חשמל במשרד, ועל הרצפה.

 

  1. לצורך זיהוי המקורות לשדות אלו בוצעו מדידות נוספות שכללו מדידות זרמים על סרגלי כניסה ויציאה בתוך ארונות המונים לעיל.

באופן תמציתי, על פי ממצאים אלו המקורות העיקריים לרמות השדה ברוב אם לא בכל שטח הסניף הם זרמים תועים במתקנים השייכים למבנה עצמו, לרבות כבלי חשמל פרטיים וצנרת מים, ובנוסף – ארון החשמל הראשי. השפעת הפילרים היא מקומית, וניתן יהיה לבודדה רק לאחר טיפול בזרמים התועים. יתירה מזו, השפעת הפילרים הינה פועל יוצא של אותם חיבורים לקויים הגורמים לזרמים התועים, ולפיכך טיפול בליקויים אלו אמור לצמצם גם את הרמות מהפילרים.

הטיפול במתקנים השייכים למבנה זה יכול להיעשות אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך שיפעל בהתאם להנחיות יועץ הקרינה. ובמידת הצורך יוכל לקבל הסברים והבהרות יועץ הקרינה או לפעול ע”פ ההנחיות שסוכמו בדו”ח ייעוץ הקרינה הנ”ל.