תאימות אלקטרומגנטית (אלמ”ג)

 

פתרון בעיות קרינה – מומחה תאימות אלמ”ג בדרך כלל ידע לזהות מצבים שהם עוצמות הקרינה גבוהות מאוד, אולם לא רק בשל קרבה למקור הקרינה אלא בעיקר בל חוסר איזון אלקטרומגנטי אשר יוצר מצב של שדות עודפים בדך כלל מרשת החשמל.

בעיית תאימות אלמ”ג זוהתה לראשונה במלחמת העולם השנייה, אז עודף ציוד אלקטרוני בספינות או בבסיסים צבאיים גרמו לשיבוש  ציוד אחד של השני, מאותו היום שבו זיהו שישנה השפעה הדדית של קרינה אלמ”ג , משתדלים למנוע מצב של חוסר תאימות אלמ”ג.

 

אולם בימים אלו כאשר כמעט כל בית מנוקף בעשרות פריטים שפולטים קרינה אלקטרומגנטית, בעשרות מקורות של שדות מגנטיים ונקודות חשמל, האפשרות להיתקל בבעיית תאימות אלמ”ג גבוהה במיוחד.

כאשר נתקלים בבעיית של עודף קרינה ושדות מגנטיים ללא קרבה מיוחדת למקור הקרינה, אזי סביר להניח שהבעייה שיוצרת את עודף השדות המגנטיים הינה בעיית תאימות אלמ”ג

לעיתים חריגות הקרינה ועודף השטף המגנטי נוצרים כתוצאה בעייה של תאימות אלמ”ג, הנגרמת לא בשל קרבה למתקן חשמל אשר פולט קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל, אלא בשל גורמים נוספים כגון זרמים טועים, חוסר איזון פאזות אשר גורם לעודף שדות מגנטיים מרשת החשמל.

לשם צמצום הקרינה ועודף השדות המגנטים, יש לצמצם את קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל ELF אשר חושפת את הסובבים לקרינה גבוהה בשל חוסר האיזון בין הזרמים, ריבוי אפסים במבנה או מצב בו פאזה הולכת אינה מתואמת לפאזה החוזרת.

לשם צימצום החשיפה לקרינה של השוהים במקומות הללו, עורכים בחינה של מערכת החשמל ע”י מהנדס תאימות אלמ”ג. מומחה לצמצום החשיפה לקרינה עודפת מרשת החשמל שיעבוד ביחד עם חברת חשמל ויהיה בקשר רציף עם מהנדסי החשמל במבנה לשם בדיקות ואיתור המקורות הגורמים לבעיית תאימות אלמ”ג ולעודף שדות מגנטיים.

לאחר איתור מקורות החשמל הגורמים לזרמים טועים או בעיות תאימות אלמ”ג שיוצרות עודף שדות מגנטים, מהנדס הקרינה יערוך סימולציה והערכת מצב לשם תכנון פתרונות על מנת להפחית את עוצמות שטף השדה המגנטי.

לאחר איתור ופתרון הבעייה של תאימות הקרינה אלמ”ג עוצמות השטף המגנטי יפחתו משמעותית והפעולות להפחתת הקרינה יפורטו בדוחות בדיקה המסכמים את הבדיקות שיעשו ע”י המומחה לצמצום הקרינה עקב בעיית התאימות אלקטרומגנטית.

במידת הצורך מהנדס הקרינה המומחה יפעל בתכתובת מול חברת חשמל במידת הצורך על מנת להביא לפתרון הבעיות.

לדוגמא לטיפול בבעיית תאימות אלקטרומגנטית ע”י מומחה תאימות אלמ”ג מהנדס לירן רז להלן:

 

בעיות בעודף שדה מגנטי בתדר נמוך של רשת החשמל ELF בשל תוצאה של בעיית תאימות אלקטרומגנטית ( אלמ”ג)

 –  המלצות לפתרון בעיית הקרינה ותאימות אלמ”ג

סימוכין :  ממצאי מדידות שדה מגנטי במשך 48 שעות ברציפות,

8 גרפים וטבלאות בפורמט Excel,

  1. בהתאם להזמנת העבודה הטלפונית לביצוע ניטורי קרינה ובדיקת תאימות אלמ”ג , ביום 1.08.2016 נערכו סיור ובדיקות קרינה ותאימות אלמ”ג בשטחי המבנה שבנדון על מנת לאתר גורם לשדה מגנטי מוגבר, לגבש ולהציע פתרונות לדרכי הטיפול בבעיה.

ממצאי הסריקה של השדה המגנטי הצביעו על חריגות מסוימות בערכי הצפיפות השטף המגנטי המוצגים בממצאי המדידות קרינה שמראים על חשש לבעיית תאימות אלמ”ג.

נקודה 1:- ניטור קרינה רציף -מנהל המקום

open time
24H08:00-17:00
Max49.0740.84
Min2.924.55
Median19.6119.90
Avg21.6520.56

 

 

 

נקודה 2:-ניטור קרינה רציף סגן מנהל

open time
24H08:00-17:00
Max44.1431.56
Min3.133.13
Median16.5117.44
Avg18.2017.60

 

נקודה 1: – סגן מנהל 50 ס”מ מקיר חיצוני

open time
24H08:00-17:00
Max32.5630.75
Min5.378.38
Median17.0218.23
Avg17.6019.07

 

 

נקודה 2: – סגן מנהל  150 ס”מ מקיר חיצוני

open time
24H08:00-17:00
Max28.5324.85
Min8.018.46
Median14.0416.57
Avg14.7616.34

 

 

נקודה 3:- מרכז המבנה 350 ס”מ מקיר חיצוני (צד מורשה חתימה)

open time
24H08:00-17:00
Max24.6920.84
Min5.586.62
Median11.4313.36
Avg11.9713.54

 

במהלך הבדיקות לאיתור מקורות קרינה חריגים ובעיית תאימות אלמ”ג ע”י מומחה תאימות הקרינה מהנדס לירן רז, אותרו מחוץ למבנה ובאזורים הסמוכים לו, שלושה מוקדים של שדות מגנטים מרשת החשמל:

לוח חשמל ראשי של המבנה

לוחות מונים של חברת חשמל המותקנים סמוך למבנה מאחורי סגן המנהל

מערכת אספרת ולחלוקת חשמל מ.נ השייכת לחברת חשמל

באופן טבעי ללא בעיית תאימות אלמ”ג השפעה של לוח חשמל ראשי מוגבלת עד כ2 מטר והשפעה של לוחות מונים עד 1 מטר.

במצב תקין בו יש איזון ותאימות אלקטרומגנטית לא צריכה להיות השפעה של מערכת אספקת וחלוקת החשמל למרחקים מעל 4 מטר מתעלות כבלי חשמל תת קרקעים.

בבדיקת תאימות אלמ”ג נתגלה שמוקד שלישי לשדה המגנטי נגרם ע”י מערכת אספקת וחלוקת מ.נ. ובעיית תאימות אלמ”ג זו הינה הגורם הדומיננטי לעודף השדות המגנטיים במבנה זה, והן בכל האזור למרחקים המגיעים אף ל10 מטר מתעלות החשמל.

בעיית התאימות אלמ”ג הגורמת לעודף שדות מגנטיים נתגלו 2 מרכיבים עיקריים:

  • הגורם העיקרי לבעיית תאימות אלמ”ג הוא זרם עופן משותף (Common Mode Current) בכבלי חלוקת החשמל באזור. בעיית תאימות אלקטרומגנטית זו גורמת לדוגמא בארבעת כבלי חיבור שנאי רשת לפילר (לוח ראשי להגנה וחלוקת החשמל) זרם העופן המשותף הגיע עד ל40 אמפר – דבר המעיד על בעיית תאימות אלמ”ג חמורה שכן לא מצופה לזרם זה להיות מעבר ל1 אמפר.
  • הגורם המשני לבעיית תאימות אלקטרומגנטית הוא זרמים טועים בקרקע, במערכת הארקות ובצנרת של המים של האזור, לדוגמא בשל בעיות תאימות אלמ”ג חמורות זורם כ20 אמפר בצינור המים ליד הכניסה למבנה, ובצינור מים משני של כיבוי אש זורם כ8 אמפר, בעיית התאימות אלמ”ג הינה כה חמורה כי אף במעקה בטיחות להולכי רגל בשפת המדרכה התגלו זרמים טועים בערכים של עד 3 אמפר.
  • לאור כל הגורמים הנ”ל שנמצאו במהל הסיור ואיתור בעיות תאימות אלמ”ג ניתן לקבוע כי לאור הזרמים הטועים הללו שנוצרו בשל חוסר תאימות אלמ”ג יש שדות מגנטיים מוגברים שהם תוצאה למעשה של ליקויים באספקת החשמל השייכים לחברת חשמל.
  • מבעיות דומות שבהם נתקל מומחה תאימות הלאטרומגנטית ניתן לומר כי יתכן וישנה בעיית חיבורים או ליקוי ברציפות המוליך של מעגל ניוטרל בכבלי חלוקת ואספקת החשמל.

 

  1. יתכן ויש צורך לפרק את האיפוס הראשי של המבנה, אולם מודגש, שפירוק מעגל של “איפוס” יש לבצע בתאום ובכפוף לאישורים של הגורמים הרלוונטיים. טרם קבלת האישורים,  אין לראות בהמלצה הנ”ל כהוראה לביצוע.
  2. לאחר ביצוע כל הפעולות הנ”ל יש לבצע בדיקת קרינה והצבת מכשירי ניטור ב3 עמדות המכסות את כל צירי העבודה במבנה לשם וידוא כי בעיית התאימות האלמ”ג נפתרה.

 

תנאי הסביבה של ביצוע בדיקות הקרינה: שעות בוקר- צהרים
תיאור מקורות קרינה בלתי מייננת

רשת הרדיו והסלולר RF

בדיקת הקרינה אלמ”ג כללה מקורות קרינה מסוג של : אנטנות ומתקני גישה רשת סלולר, אינטרנט אלחוטי
           תהליך ביצוע בדיקת הקרינה:סריקה איטית באזורי השהייה הרצופה, ביצוע בדיקת קרינה בגובה משתנה בין 100 ס”מ לגובה השהייה, וכן ביצוע בדיקת קרינה בסמוך למקורות הקרינה האלמ”ג והשדמ”ג.